ZBIORNIKI AKCYZOWE
Zbiorniki technologiczne, naziemne, jedno płaszczowe z zatwierdzeniem typu wg Głównego Urzędu Miar. Przeznaczone do prowadzenie procesów obróbki lub magazynowania czynników podlegających rozliczeniom akcyzowym.
Zastosowana metoda pomiaru pojemności: płynowskaz rurkowy z podzielnią metalową. Wszystkie nasze zbiorniki spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe.

Zbiorniki akcyzowe z zatwierdzeniem typu- zbiornik akcyzowy ZPCM-100 - pojemność 100l


- zbiornik akcyzowy ZPCM-200 - pojemność 200l


- zbiornik akcyzowy ZPCM-300 - pojemność 300l


- zbiornik akcyzowy ZPC-300 - pojemność 300l


- zbiornik akcyzowy ZPC-500 - pojemność 500l


- zbiornik akcyzowy ZPC-1000 - pojemność 1000l


zbiornik akcyzowy ZPCM-100- znak zatwierdzenia typu - PLT 1944
- pojemność 100l
- wykonanie zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe

wyposażenie zbiornika:
- króciec sondy hydrostatycznej 1/2"
- króciec wlewowy z zaworem klapowym DN25
- króciec pomiarowy sondy pojemnościowej 1/2"
- właz ∅ 200
- króciec wylewowy z zaworem klapowym DN50
- rurka pomiarowa szklana ∅ 20
- listwa pomiarowa
- poziomnica
- uchwyty transportowe

wykończenie - 2B, elektropoler
zbiornik akcyzowy ZPCM-100

zbiornik akcyzowy ZPCM-200
- znak zatwierdzenia typu - PLT 1944
- pojemność 200l
- wykonanie zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe

wyposażenie zbiornika:
- króciec sondy hydrostatycznej 1/2"
- króciec wlewowy z zaworem klapowym DN25
- króciec pomiarowy sondy pojemnościowej 1/2"
- właz ∅ 200
- króciec wylewowy z zaworem klapowym DN50
- rurka pomiarowa szklana ∅ 20
- listwa pomiarowa
- poziomnica
- uchwyty transportowe

wykończenie - 2B, elektropoler
zbiornik akcyzowy ZPCM-200
zbiornik akcyzowy ZPCM-300- znak zatwierdzenia typu - PLT 1944
- pojemność 300l
- wykonanie zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe

wyposażenie zbiornika:
- króciec sondy hydrostatycznej 1/2"
- króciec wlewowy z zaworem klapowym DN25
- króciec pomiarowy sondy pojemnościowej 1/2"
- właz ∅ 200
- króciec wylewowy z zaworem klapowym DN50
- rurka pomiarowa szklana ∅ 20
- listwa pomiarowa
- poziomnica
- uchwyty transportowe

wykończenie - 2B, elektropoler
zbiornik akcyzowy ZPCM-300
zbiornik akcyzowy ZPC-300- znak zatwierdzenia typu - PLT 1860
- pojemność 300l
- wykonanie zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie wymagań metrologicznych,
którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe

wyposażenie zbiornika:
- króciec sondy hydrostatycznej 1/2"
- króciec wlewowy z zaworem klapowym DN25
- króciec pomiarowy sondy pojemnościowej 1/2"
- właz ∅ 200
- króciec wylewowy z zaworem klapowym DN50
- rurka pomiarowa szklana ∅ 20
- listwa pomiarowa
- poziomnica
- uchwyty transportowe

wykończenie - 2B, elektropoler
zbiornik akcyzowy ZPC-300

zbiornik akcyzowy ZPC-500
- znak zatwierdzenia typu - PLT 1860
- pojemność 500l
- wykonanie zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe

wyposażenie zbiornika:
- króciec sondy hydrostatycznej 1/2"
- króciec wlewowy z zaworem klapowym DN25
- króciec pomiarowy sondy pojemnościowej 1/2"
- właz ∅ 200
- króciec wylewowy z zaworem klapowym DN50
- rurka pomiarowa szklana ∅ 20
- listwa pomiarowa
- poziomnica
- uchwyty transportowe

wykończenie - 2B, elektropoler
zbiornik akcyzowy ZPC-500
zbiornik akcyzowy ZPC-1000- znak zatwierdzenia typu - PLT 1860
- pojemność 1000l
- wykonanie zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe

wyposażenie zbiornika:
- króciec sondy hydrostatycznej 1/2"
- króciec wlewowy z zaworem klapowym DN25
- króciec pomiarowy sondy pojemnościowej 1/2"
- właz ∅ 200
- króciec wylewowy z zaworem klapowym DN50
- rurka pomiarowa szklana ∅ 20
- listwa pomiarowa
- poziomnica
- uchwyty transportowe

wykończenie - 2B, elektropoler
zbiornik akcyzowy ZPC-1000
alembik miedziany na f
alembik na yt